Suomalainen yhteiskunta – vastavoimia yhteisen hiilloksen äärellä

Yhteiskuntarakenteet muuttuvat ajan myötä väistämättömänä, vääjäämättömänä osana kehitystä. Suuria murroskausia Suomi kävi läpi itsenäistyessään, sotien aikoihin ja välittömästi niiden jälkeen, teollistuessaan voimakkaasti sekä joutuessaan laman kouriin 1980-luvun nousukauden päätteeksi. Nyt satavuotiasta Suomea pyyhkivät jälleen sekä poliittiset, asenteelliset että väestönrakennetta ravistelevat … Read More

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Suomessa

Suomalainen yhteiskunta perustuu demokratialle, idealle tasa-arvoisuudesta sekä oletukselle yksilön oikeuksien kunnioittamisesta. Sananvapaus, uskonnonvapaus ja oikeus mielipiteiden ilmaisemiseen ovat niin ikään suomalaisen yhteiskunnan peruspilareita. Yhteiskunta muodostuu sen jokaisesta jäsenestä, joilla on mahdollisuus pyrkiä vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin useilla eri yhteiskunnallisilla keinoilla. … Read More

Suomalaiset vaalit

  Suomalaiseen demokratiaan kuuluu olennaisesti jokaisen täysikäisen, oikeustoimikelpoisen Suomen kansalaisen kansalaisoikeus ja niin ikään velvollisuus käyttää äänioikeuttaan kunnallisvaaleissa, eduskuntavaaleissa sekä presidentinvaaleissa. Tämän lisäksi äänioikeutta voi käyttää europarlamenttivaaleissa. Suomen evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuuluvat täysi-ikäiset voivat halutessaan äänestää myös kirkollis- eli seurakuntavaaleissa. Lyhyt … Read More

Suomalainen terveydenhuolto

Suomalaista terveydenhuoltoa ohjaavat käytännöt sekä lainsäädäntö, jossa määritellään muun muassa potilaan oikeudet. Julkisen terveydenhuollon toimivuus on syystäkin aiheuttanut aika ajoin kriittistä keskustelua siitä, toteutuvatko potilaan oikeudet ja hoito läheskään aina tarkoituksenmukaisesti. Sote-uudistus on puhuttanut paljon julkisuudessa. Suomalaista sairaalaverkkoa ja päivystysjärjestelmää … Read More

Suomalaisessa yhteiskunnassa väännetään kättä monesta asiasta

Yhteiskunta koostuu eri mieltä olevista ihmisistä eikä mikään ratkaisu voi koskaan miellyttää jokaista kansalaista. Erityisesti internetin aikana kenen tahansa on helppo ilmaista mielipiteensä yhteiskunnan tilasta, uusista päätöksistä ja säännöksistä sekä vanhojen purkamisesta. Onkin tyypillistä, että pinnalla on aina vähintään yksi … Read More

Kuinka rahoittaa elämä väliaikaisesti, kun yhteiskunta ei tue

Toisinaan elämä ei ole helppoa. Vaikeat tilanteet saattavat ajaa siihen pisteeseen, jossa joudut työttömäksi, mutta yhteiskunta ei tarjoa tukeaan. Näissä tilanteissa on keksittävä toisenlaisia rahoitusvaihtoehtoja, jotta elämä luistaisi kuten ennenkin rahallisesti ilman varsinaista tuloslähdettä. Laina auttaa väliaikaisesti Yksi varteenotettavimpia rahoitusvaihtoehtoja … Read More

Median merkitys yhteiskunnallisesti ja yhteisöllisesti

Median määritys on laajentunut huomattavasti niistä ajoista, kun sillä tarkoitettiin vielä pääsääntöisesti lehtiä, radiota ja televisioviestintää. Myös median käyttö ja mediakäyttäytyminen ovat muuttuneet verrattain lyhyessä ajassa. Pohjimmiltaan kyse on edelleen viestinnästä ja viestin välittämisestä. Viestijöitä, viestinnän kohteita ja viestinnän välineitä … Read More

Suomenruotsalaiset, osa suomalaista yhteiskuntaa

Suomi on kaksikielinen maa ja yhteiskunnan kaikki palvelut täytyy olla tarjolla niin suomen-, kuin ruotsinkin kielellä. Tämän takaa Suomen laki. Ruotsia äidinkielenään puhuvia on Suomessa noin 5,3 prosenttia ja ruotsin kielellä ja ruotsalaisuudella on pitkät perinteet maassamme. Ensimmäiset kristityt alkoivat … Read More